تاريخ : 18 / 7 | 18:42 | نویسنده : کورش

قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/7/1372

قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی

آیین نامه اجرایی قانون قانون ساماندهی مبادلات مرزی

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

فهرست قوانین و مقررات مرتبط با واردات و صادرات کالا

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده

توضیح در مورد حقوق ورودی جدول مقررات صادرات و واردات

توضیح در خصوص ستون ،کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی

فهرست مندرجات فصول و جداول

مصوباتی که براساس آن جدول اصلاح شده اند


جهت دانلود با فرمت pdf  اینجا را کلیک نمایید

  • مطالب مرتبط
  • شرایط صادرات
  • جداول مقررات صادرات و واردات قسمت سوم
  • جداول مقررات صادرات و واردات قسمت دوم : محصولات نباتی
  • جداول مقررات صادرات و واردات
  • قانون مقررات صادرات و واردات
  • مزیتهای صادرات