تاريخ : 19 / 7 | 18:46 | نویسنده : کورش

قسمت اول : حیوانات زنده ; محصولات حیوانی

فصل 1 :حيوانات زنده

فصل 2 :گوشت و احشاء خوراكي

فصل 3 :ماهي‌ها و قشرداران، صدفداران و ساير آبزيان فاقد ستون فقرات

فصل 4: شير و محصولات لبني؛ تخم پرندگان؛ عسل طبيعي؛ محصولات خوراكي كه منشأ حيواني دارند و در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.

فصل 5: ساير محصولات حيواني، كه در جاي ديگر گفته نشده و
مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد

لطفا" برای دریافت فایل با فرمت pdf اینجا را کلیک نمایید

  • مطالب مرتبط
  • شرایط صادرات
  • جداول مقررات صادرات و واردات قسمت سوم
  • جداول مقررات صادرات و واردات قسمت دوم : محصولات نباتی
  • مقررات صادرات و واردات سال 1390
  • قانون مقررات صادرات و واردات
  • مزیتهای صادرات