قسمت دوم : محصولات نباتی

فصل 6 : نباتات زنده و محصولات گلكاري

فصل 7: سبزيجات، نباتات، ريشه و غده‌هاي زيرخاكي خوراكي

فصل 8: ميوه‌هاي خوراكي؛ پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند

فصل 9 :قهوه، چاي، ماته و ادويه

فصل 10 :‎غلات

فصل 11 : محصولات صنعت آرد‌سازي؛ مالت؛ نشاسته و فكول؛ اينولين؛ گلوتن گندم

فصل 12 : دانه و ميوه‌هاي روغن‌دار؛ دانه و بذر و ميوه‌هاي گوناگون؛
نباتات صنعتي يا دارويي؛ كاه و نواله

فصل 13 : انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزين‌ها و ساير شيره‌ها و عصاره نباتي

فصل 14 :مواد قابل بافت؛ ساير محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد

لطفا" جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید

  • مطالب مرتبط
  • شرایط صادرات
  • جداول مقررات صادرات و واردات قسمت سوم
  • جداول مقررات صادرات و واردات
  • مقررات صادرات و واردات سال 1390
  • قانون مقررات صادرات و واردات
  • مزیتهای صادرات